"Mobile Marketing"

Jesteśmy agencją marketingu mobilnego realizującą projekty zarówno na bezpośrednie zlecenie przedsiębiorstw, jak i w charakterze podwykonawcy poszczególnych etapów na rzecz innych agencji ATL i BTL. Strategia, kreacja, przygotowanie oraz realizacja obejmują zarówno kampanie reklamowe jak i akcje promocyjne z wykorzystaniem szeroko rozumianej komunikacji mobilnej. Prowadzona współpraca z właścicielami baz danych pozwala na przesyłanie SMSowych przekazów reklamowych do ponad 3 milionów użytkowników telefonów komórkowych, którzy na otrzymanie treści o charakterze handlowym wyrazili zgodę. Prawdziwe wyzwanie stanowią jednak przygotowywane i wdrażane promocje sprzedażowe i marketing lojalnościowy przy użyciu SMS i innych technologii mobilnych .

Różnego rodzaju metody badawcze pozwalają w dostateczny sposób przeanalizować wybrany temat, rozbijając go na czynniki pierwsze.

Wykorzystywane są one więc w wielu dziedzinach, wśród których należy wymienić między innymi psychologię, medioznawstwo czy chociażby wszelkie kwestie związane z marketingiem. Liczne badania są pomocne zwłaszcza w tym ostatnim segmencie. Pomagają bowiem wielu firmom dostosować swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynkowych.

Bardzo popularną metodą jest zogniskowany wywiad grupowy. Polega on na moderowanej dyskusji w szerszym kręgu. Badacz, czyli moderator, prowadzi rozmowę na ściśle określony temat. Uczestnicy wywiadu natomiast wypowiadają się, zdradzając swoją opinię w określonych sytuacjach. Bardzo ważne jest to, aby uczestnicy nie wiedzieli, jak cel ma badanie. W innym wypadku ich wypowiedzi mogą okazać się po prostu nieszczere. Czasem zdarza się również tak, iż w trakcie wywiad wykreowany zostanie tak zwany lider grupowy, który poprzez swoją charyzmę i oddziaływanie będzie wpływał na wypowiedzi innych. Moderator nie może dopuścić do takiej sytuacji.

Metoda ta określana jest również jako badanie fokusowe, gdyż w jej ramach skupiamy się wyłącznie na jednej kwestii. Jest to doskonała okazja do tego, aby określić, jak jest pogląd wybranej grupy osób na wybrany przez nas temat. Liczne firmy korzystają z badania, aby dowiedzieć się, czy ich strategia odpowiada zapotrzebowaniu klientów. Mogą oni ewentualnie zmienić swoje działanie bądź wprowadzić na rynek usługę bądź produkt, które spotkają się z odpowiednim zainteresowanie. Tego typu badania rynku to często najtańsza metoda, która pozwala przedsiębiorstwom rozszerzyć i w znaczący sposób usprawnić swoją działalność.

Fotografie:

marketing

reklama

promocja

pr

public relations